شعب پست بانک شعبه کد : 2103515

طبس- خیابان نواب صفویتلفن تماس : تلفن بانک: 4226517

شعب پست بانک شعبه کد : 3533

هرات- جنب میدان جمهوریتلفن تماس : تلفن بانک: 5721022

شعب پست بانک شعبه کد : 2103506

تفت بازار امامتلفن تماس : تلفن بانک: 6226634

شعب پست بانک شعبه کد :

یزد- ابتدای خیابان مطهری- روبروی مجتمع مخابرات پلاک 923تلفن تماس : تلفن بانک: 5246909

شعب پست بانک شعبه کد : 2103492

بافق- خیابان وحشی بافقی_جنب کتابخانه عمومیتلفن تماس : تلفن بانک: 4224011

شعب پست بانک شعبه کد : 03483

اردکان- خیابان شهید مصطفوی خمینی جنب حسینیه دو طفلان مسلمتلفن تماس : تلفن بانک: 7228080

شعب پست بانک شعبه کد : 2103524

ابرکوه- خیابان شهید صدوقی نرسیده به پمپ بنزینتلفن تماس : تلفن بانک: 6826464

شعب پست بانک شعبه کد : 2103465

یزد- خیابان امام_جنب تعاونی 15 تلفن تماس : تلفن بانک: 6223078

شعب پست بانک شعبه کد : 2103533

مهریز- خیابان شهید مصطفوی خمینی ابتدای کوچه فرمانداری سابقتلفن تماس : تلفن بانک: 5226605

شعب پست بانک شعبه کد : 2103542

میبد- خیابان امام_ پائین تر از آتش نشانیتلفن تماس : تلفن بانک: 7721050

شعب پست بانک شعبه کد : 2104069

یزد- بلوار شهید صدوقی_روبروی مخابرات دفتر پیشگامان کویر یزدتلفن تماس : تلفن بانک: 7257070