شعب پست بانک شعبه کد :

یزد- ابتدای خیابان مطهری- روبروی مجتمع مخابرات پلاک 923تلفن تماس : تلفن بانک: 5246909

شعب پست بانک شعبه کد : 2103465

یزد- خیابان امام_جنب تعاونی 15 تلفن تماس : تلفن بانک: 6223078

شعب پست بانک شعبه کد : 2104069

یزد- بلوار شهید صدوقی_روبروی مخابرات دفتر پیشگامان کویر یزدتلفن تماس : تلفن بانک: 7257070