شعب پست بانک شعبه کد : 2102825

صومعه سرا- خیابان برشنورد پلاک 322/3تلفن تماس : تلفن بانک: 0684