شعب پست بانک شعبه کد : 2102843

تالش-خیابان امام خمینی- بالاتر از بانک رفاهتلفن تماس : تلفن بانک: 39207