شعب پست بانک شعبه کد : 2102757

آستارا- خیابان معلم_جنب پاساژ سیدان- روبروی بانک توسعه صادراتتلفن تماس : تلفن بانک: 15374