شعب پست بانک شعبه کد : 2102689

کردکوی- خیابان ولیعصر_ روبروی بانک رفاه_ مجتمع تجاری و خدماتی امیر تلفن تماس : تلفن بانک: 7900