شعب پست بانک شعبه کد : 2102445

رفسنجان- خیابان امام_جنب پاساژسعدی ساختمان تلفن تماس : تلفن بانک: 5227381