شعب پست بانک شعبه کد : 2101289

فارسان- بخیابان شریعتی سه راه پانزده خردادتلفن تماس : تلفن بانک: 7227558