شعب پست بانک شعبه کد : 2103221

شازند- میدان انقلاب پلاک 73تلفن تماس : تلفن بانک: 4850