شعب پست بانک شعبه کد : 2101782

زنجان-کوچه مشکین فلکه دارالقرآنتلفن تماس : تلفن بانک: 4256777

شعب پست بانک شعبه کد : 2101805

ابهر- خیابان ولیعصر جنب کوچه آهن کار پلاک 56تلفن تماس : تلفن بانک: 5231555

شعب پست بانک شعبه کد : 2101773

زنجان- خیابان زینبیه_جنب مسجدمهدیه تلفن تماس : تلفن بانک: 3260505

شعب پست بانک شعبه کد : 2103827

زنجان-مجتمع ادارات مخابرات استانتلفن تماس : تلفن بانک: 4273616