شعب پست بانک شعبه کد : 2101764

رامهرمز- خیابان طالقانی شرقی جنب بانک سیناتلفن تماس : تلفن بانک: 2228120