شعب پست بانک شعبه کد : 2101606

باغملک- خیابان شهید بهشتی پلاک 182 تلفن تماس : تلفن بانک: 4224282