شعب پست بانک شعبه کد : 2101538

گناباد- خیابان سعدی _ جنب حوزه علمیه امام رضا(ع) پ121تلفن تماس : تلفن بانک: 7220880