شعب پست بانک شعبه کد : 2101425

جناران- بلوار طالقانی_بین خیابانهای 4 و 6تلفن تماس : تلفن بانک: 6226600