شعب پست بانک شعبه کد : 2101208

گناوه- چهارراه بسیج- جنب بانک سپه مرکزیتلفن تماس : تلفن بانک: 3234509