شعب پست بانک شعبه کد : 2101054

ایلام- 24متری ولیعصر_بعداز چهارراه سیدالشهداء تلفن تماس : تلفن بانک: 3350855