شعب پست بانک شعبه کد : 2100337

کرج_ خیابان طالقانی شمالی _نرسیده به پل آزادگانتلفن تماس : تلفن بانک:

شعب پست بانک شعبه کد : 2100373

کرج- چهارراه دانشکده_ جنب شیرینی سرای سادات حسینیتلفن تماس : تلفن بانک: 3532500