شعب پست بانک شعبه کد : 2100875

اردستان- میدان امام نبش خیابان امام روبروی ایستگاه تاکسی تلفن تماس : تلفن بانک: 5244094