شعب پست بانک شعبه کد : 2100613

مهاباد-خیابان صلاح الدین ایوبی غربی جنب بانک رفاهتلفن تماس : تلفن بانک: 2220076