شعب پست بانک شعبه کد : 0432

تبریز- خیابان شریعتی جنوبی- بالاتر از چهارراه 17 شهریور پلاک 348تلفن تماس : تلفن بانک: 5558816

شعب پست بانک شعبه کد : 2101791

تبریز- خیابان جمهوری قبل چهارراه فلسطین ساختمان سرپرستیتلفن تماس : تلفن بانک: 5265405

شعب پست بانک شعبه کد : 0423

تبریز- خیابان امام- بالاتر از چهاراه منصور شماره 501تلفن تماس : تلفن بانک: 3356636