شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 3002

یزد - میدان آزادی - مجتمع تجاری ستاره فارس - طبقه اول - کدپستی 8913813778 تلفن تماس : تلفن بانک: 03516277200

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 3001

یزد - خیابان آیت اله کاشانی -تقاطع خیابان حافظ - کدپستی 8915616569 تلفن تماس : تلفن بانک: 03516282940