شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1504

رشت - خیابان مطهری - جنب پاساژ امیر - کدپستی 4133973989 تلفن تماس : تلفن بانک: 01312261358

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1502

رشت - خیابان طالقانی-کوی سه راه معلم - کدپستی 41437054451 تلفن تماس : تلفن بانک: 01312241994

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1501

رشت - خیابان گلسار - جنب میدان باستانی شعار - کدپستی 4163763474 تلفن تماس : تلفن بانک: 01317224435