شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 3301

اراک - میدان هفت تیر - کدپستی 3813657616 تلفن تماس : تلفن بانک: 08612214661