شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1705

چالوس - خیابان 17 شهریور- نرسیده به میدان معلم - کدپستی4661944656 تلفن تماس : تلفن بانک: 01912218930