شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1701

ساری - خیابان آیت اله کاشانی ( قارن ) - شماره 99 - کدپستی 4818638431 تلفن تماس : تلفن بانک: 01512280300