شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1702

آمل - خ امام خمینی- بین آفتاب 28 و 30 - جنب کام مرکزی - کدپستی 4616814861 تلفن تماس : تلفن بانک: 01212273840