شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1101

بجنورد - خیابان طالقانی غربی بالاتر از چهارراه زایشگاه - کدپستی 9414995619 تلفن تماس : تلفن بانک: 05842247381