شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1005

مشهد- خیابان فلسطین- حدفاصل خیابان های 26 و 28 - ساختمان شرکت آب و فاضلاب مشهد تلفن تماس : تلفن بانک: 05117659863

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1004

مشهد - چهارراه ازادشهر- تقاطع خیابان های امامت و معلم - کدپستی 9188795613 تلفن تماس : تلفن بانک: 05116066001

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1003

مشهد - خيابان شهيد ديالمه ( خيابان خسروي) - کدپستی 9133833179 تلفن تماس : تلفن بانک: 05112239102

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1002

مشهد - بلوار احمد آباد - حد فاصل پرستار و عارف - شماره 46 - کدپستی 9176698381 تلفن تماس : تلفن بانک: 05118446239

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1001

مشهد - بلوار سجاد،چهارراه بزرگمهر - کدپستی 9186693586 تلفن تماس : تلفن بانک: 05117654476