شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 281

ری - خیابان زکریای رازی - جنب مسجد امیرالمومنین - کدپستی 1874755448 تلفن تماس : تلفن بانک: 02155970955