شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 2901

بوشهر - خیابان امام خمینی- جنب کوی بوستان -شماره 25 - کدپستی 7514768734 تلفن تماس : تلفن بانک: 07712542906