شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1304

کاشان - خیابان شهید رجایی - مجاور خیابان میرعماد - کدپستی 8713753954 تلفن تماس : تلفن بانک: 03614469521