شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 3601

اردبیل - خیابان امام خمینی -مقابل هلال احمر - کدپستی 5613613168 تلفن تماس : تلفن بانک: 045122391221