شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1609

تبریز - خیابان 17 شهریور - نرسیده به تقاطع خیابان طالقانی - پلاک 22 - کدپستی 5138864799 تلفن تماس : تلفن بانک: 04115545561

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1608

تبریز ، خیابان شریعتی جنوبی ، حد فاصل خیابان های امام خمینی و 17 شهریور کدپستی: 5137975846 تلفن تماس : تلفن بانک: 04115574384

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1607

تبریز - خیابان امام خمینی - مقابل مجتمع تجاری ابریشم - کدپستی 5137675618 تلفن تماس : تلفن بانک: 04115549743

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1606

تبریز - کوی ولی عصر- خیابان مخابرات-فلکه بزرگ کدپستی 5157935531 تلفن تماس : تلفن بانک: 04113307775

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1605

تبريز- شهرك رشديه خيابان كوهسار - کدپستی 5155916571 تلفن تماس : تلفن بانک: 04116670901

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1603

تبریز - خیابان ارتش جنوبی - مقابل شهرداری - کدپستی 5137653778 تلفن تماس : تلفن بانک: 04115571481

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1602

تبریز - خیابان امام خمینی چهارراه آبرسان - کدپستی 5156913196 تلفن تماس : تلفن بانک: 04113377572

شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1601

تبریز - کوی ولی عصر - فلکه شریعتی - کدپستی 5157683331 تلفن تماس : تلفن بانک: 04113333633