شعب بانک پارسیان شعبه کد : 2089

اردبیل - خیابان امام خمینی - میدان شریعتی به طرف ایستگاه سرعینتلفن تماس : تلفن بانک: 22542530451

شعب بانک پارسیان شعبه کد : 2010

اردبیل - اول خیابان شیخ صفی، جنب بانک صادراتتلفن تماس : تلفن بانک: 22618920451