شعب بانک پارسیان شعبه کد : 2078

خوی - بلوار ولیعصر، نرسیده به میدان، جنب پمپ بنزینتلفن تماس : تلفن بانک: 22504010461