شعب بانک پارسیان شعبه کد : 2092

ارومیه - بلوار شهید بهشتی ( دانشگاه سابق ) بعد از کوی هنرجویان پلاک 588 تلفن تماس : تلفن بانک: 04413458741

شعب بانک پارسیان شعبه کد : 2017

ارومیه - میدان امام حسین- خیابان سردارانتلفن تماس : تلفن بانک: 22238510441