شعب بانک ملی شعبه کد : 5566

بانه خيابان انقلاب جنوبی تلفن تماس : تلفن بانک: 08754240870

شعب بانک ملی شعبه کد : 5562

بانه ابتدای بلوار سردشت بالاتر از پمپ بنزينتلفن تماس : تلفن بانک: 08754225507

شعب بانک ملی شعبه کد : 5561

بانه خ امام خمينی نرسيده به ميدان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 08754227360