شعب بانک ملی شعبه کد : 4423

کرج -فرديس بلوار شهدا نرسيده به فلکه چهارم نبش خ 39تلفن تماس : تلفن بانک: 02616502234

شعب بانک ملی شعبه کد : 2659

کرج عظيميه بلوار دکتر شريعتی ساختمان شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02612525500

شعب بانک ملی شعبه کد : 2650

کرج -رجايی شهر تقاطع بلوار شهيد موذن استقلال دانشگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 02614402244

شعب بانک ملی شعبه کد : 2652

کرج جاده قزلحصارتلفن تماس : تلفن بانک: 02613265066

شعب بانک ملی شعبه کد : 2648

کرج - حسين اباد مهرشهر بلوار شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02613402021

شعب بانک ملی شعبه کد : 2649

کرج - فرديس جاده ملارد اول نيروگاه منتظر قائمتلفن تماس : تلفن بانک: 02616634660

شعب بانک ملی شعبه کد : 2647

شهر صنعتی کرج موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتیتلفن تماس : تلفن بانک: 02612807113

شعب بانک ملی شعبه کد : 2646

کرج رجايی شهر-خيابان يکم غربی سه راه شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02614467374

شعب بانک ملی شعبه کد : 2645

کرج خ شهيد بهشتی -نبش خ گلشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02614562262

شعب بانک ملی شعبه کد : 2644

اتوبان تهران قزوين -جنب پمپ بنزين مهرشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02613533903

شعب بانک ملی شعبه کد : 2643

کرج رجائی شهر ميدان رستاخيز بلوار زرينتلفن تماس : تلفن بانک: 02614432100

شعب بانک ملی شعبه کد : 2642

کرج - خ شهيد بهشتی نرسيده به سه راه رجائی شهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02614433700

شعب بانک ملی شعبه کد : 2641

کرج - جهانشهر نبش خيابان مسجد رسول اکرمتلفن تماس : تلفن بانک: 02614426488

شعب بانک ملی شعبه کد : 2640

کرج - حصارک -موسسه سرم سازی رازی داخل محوطهتلفن تماس : تلفن بانک: 02614452200

شعب بانک ملی شعبه کد : 2638

کرج حصارک نرسيده به پل حصارک روبروی سرمسازی تلفن تماس : تلفن بانک: 02614551066

شعب بانک ملی شعبه کد : 2636

رجايی شهر -خ ازادی نرسيده به فلکه دومتلفن تماس : تلفن بانک: 02614464541

شعب بانک ملی شعبه کد : 2635

کرج خ ذوب اهن اول چهارراه مصباحتلفن تماس : تلفن بانک: 02612201445

شعب بانک ملی شعبه کد : 2634

کرج ميدان شهداتلفن تماس : تلفن بانک: 02612252969

شعب بانک ملی شعبه کد : 2633

کرج خيابان فردوسی -محله ترک اباد پلاک 260تلفن تماس : تلفن بانک: 02612806012

شعب بانک ملی شعبه کد : 2632

کرج خيابان دکتر همايونتلفن تماس : تلفن بانک: 02612200087

شعب بانک ملی شعبه کد : 2631

کرج بلوار طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 02612240090

شعب بانک ملی شعبه کد : 2630

کرج اداره اموراقتصادی کرجتلفن تماس : تلفن بانک: 02612750307

شعب بانک ملی شعبه کد : 2629

کرج ميدان شهداتلفن تماس : تلفن بانک: 02612209292

شعب بانک ملی شعبه کد : 2628

کرج نبش خيابان دانشکده کشاورزی تلفن تماس : تلفن بانک: 02612245778

شعب بانک ملی شعبه کد : 2627

کرج خ دکتربهشتی روبروی کميته امداد امامتلفن تماس : تلفن بانک: 02612225657

شعب بانک ملی شعبه کد : 2626

کرج خ چالوس بالاترازبرغانتلفن تماس : تلفن بانک: 02612240377

شعب بانک ملی شعبه کد : 2625

کرج خ دکتر بهشتی چهارراه طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 02612746535

شعب بانک ملی شعبه کد : 2624

کرج خيابان برغانتلفن تماس : تلفن بانک: 02612247902

شعب بانک ملی شعبه کد : 2623

کرج خيابان تهران کوی سرچشمه ساختمان شرکت نفتتلفن تماس : تلفن بانک: 02612249020

شعب بانک ملی شعبه کد : 2621

کرج خيابان شهيد بهشتی شماره 103تلفن تماس : تلفن بانک: 02612248585

شعب بانک ملی شعبه کد : 2381

کرج مهرشهر فرودگاه پيامتلفن تماس : تلفن بانک: 02613205018

شعب بانک ملی شعبه کد : 2660

کرج - ساوجبلاغ - روستای سرخابتلفن تماس : تلفن بانک: 02624343794

شعب بانک ملی شعبه کد : 2639

کرج جاده وليان روستای اجين دوجينتلفن تماس : تلفن بانک: 02624543434

شعب بانک ملی شعبه کد : 2599

ساوجبلاغ روستاي کردان بلوار اصلي روبروي مرکز مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 02624334272

شعب بانک ملی شعبه کد : 2414

ساوجبلاغ روستای خور ميدان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 02624653441

شعب بانک ملی شعبه کد : 2407

ساوجبلاغ روستای سيف اباد جنب پل هوايیتلفن تماس : تلفن بانک: 02624524233

شعب بانک ملی شعبه کد : 2403

ساوجبلاغ دهستان هيو خ طالقانی مسجد جامع هيوتلفن تماس : تلفن بانک: 02624645095

شعب بانک ملی شعبه کد : 2401

ساوجبلاغ بخش چهارباغ روستای چهاردانگه خ بهشتی تلفن تماس : تلفن بانک: 02624565090

شعب بانک ملی شعبه کد : 2377

کرج - خيابان طالقانی شمالی تلفن تماس : تلفن بانک: 02612540033

شعب بانک ملی شعبه کد : 2376

کرج - ابتدای کمربندی خ شهيد صدوقی کوچه شهيد نعمتی تلفن تماس : تلفن بانک: 02612816701

شعب بانک ملی شعبه کد : 2375

کرج - پارک عظيميه -خ 45متری کاج نبش خ نيک نژادتلفن تماس : تلفن بانک: 02612509400

شعب بانک ملی شعبه کد : 2374

کرج - جاده کرج قزوين - کمال شهر روبروی پست و تلگرافتلفن تماس : تلفن بانک: 02614714074

شعب بانک ملی شعبه کد : 2373

کرج -کمربندی -نرسيده به سه راه رجايی شهر ميدان مادرتلفن تماس : تلفن بانک: 02612708200

شعب بانک ملی شعبه کد : 2372

کرج - کمربندی تير چهارراه کارخانه قند جنب شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02612244729

شعب بانک ملی شعبه کد : 2371

کرج - شاهين ويلا خيابان اصلی تلفن تماس : تلفن بانک: 02614509991

شعب بانک ملی شعبه کد : 2369

کرج - خ اصلی باغستان نبش گلستان پنجم شرقی تلفن تماس : تلفن بانک: 02614310018

شعب بانک ملی شعبه کد : 2368

کرج -شاهين ويلا -خ قلم شهرداری منطقه 6تلفن تماس : تلفن بانک: 02614316600

شعب بانک ملی شعبه کد : 2366

کرج - خ بهشتی بطرف حصارک روبروی دامپروری ميثم 12تلفن تماس : تلفن بانک: 02614456480

شعب بانک ملی شعبه کد : 2364

کرج -فاز 4 مهرشهر -بلوار گلها تقاطع گودرزی تلفن تماس : تلفن بانک: 02613528383

شعب بانک ملی شعبه کد : 2363

کرج -حسين اباد مهرشهر -خيابان افشارتلفن تماس : تلفن بانک: 02613324060

شعب بانک ملی شعبه کد : 2362

کرج - بعداز پمپ بنزين -مقابل کوی عمار پلاک 183تلفن تماس : تلفن بانک: 02612303839

شعب بانک ملی شعبه کد : 2360

کرج - بلوار7تير -نبش خ شهيد رحمت ا... فهيمی تلفن تماس : تلفن بانک: 02612754762