شعب بانک ملت شعبه کد : 1972

املش-خیابان دکتربهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 01427225324