شعب بانک ملت شعبه کد : 3433

دوگنبدان ( گچساران ) - خیابان شهید بلادیانتلفن تماس : تلفن بانک: 07422228590

شعب بانک ملت شعبه کد : 3432

دوگنبدان- فلکه سه راهیتلفن تماس : تلفن بانک: 07424224378