شعب بانک ملت شعبه کد : 2279

بیجار-خیابان شهید اردلانتلفن تماس : تلفن بانک: 08724224004

شعب بانک ملت شعبه کد : 2278

بیجار-خیابان توحیدتلفن تماس : تلفن بانک: 08724224898