شعب بانک ملت شعبه کد : 5672

بابلسر-شهر فریدونکنار-خیابان شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 01125660134

شعب بانک ملت شعبه کد : 5671

بابلسر - دریاکنار - ویلای شماره 10تلفن تماس : تلفن بانک: 01125222360

شعب بانک ملت شعبه کد : 5665

بابلسر-شهر بهنمیر-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 01125352360

شعب بانک ملت شعبه کد : 5658

بابلسر-خیابان امام خمینی-روبروی آژانس مرکزیتلفن تماس : تلفن بانک: 01125258470

شعب بانک ملت شعبه کد : 5656

بابلسر-خیابان شهیدرجائیتلفن تماس : تلفن بانک: 01125232950