شعب بانک ملت شعبه کد : 2871

خرم آباد-خیابان شهید مطهری-سه راه دارائی زادهتلفن تماس : تلفن بانک: 06612220911

شعب بانک ملت شعبه کد : 2869

خرم آباد - خیابان علوی - حدفاصل بین میدان امام و میدان شقایق-طبقه همکف ساختمان مدیریت شعبتلفن تماس : تلفن بانک: 06614220033

شعب بانک ملت شعبه کد : 2867

خرم آباد-خیابان شریعتی-میدان بسیج-مقابل تعاونی مسافربری هفدهتلفن تماس : تلفن بانک: 06612220403

شعب بانک ملت شعبه کد : 2866

خرم آباد-خیابان انقلاب-مقابل بیمارستان عشایرتلفن تماس : تلفن بانک: 0661511062

شعب بانک ملت شعبه کد : 2865

خرم آباد-میدان شقایقتلفن تماس : تلفن بانک: 06614205314

شعب بانک ملت شعبه کد : 2864

خرم آباد-خیابان ولیعصر-پایین تر از کلانتری شماره 15تلفن تماس : تلفن بانک: 06613232690

شعب بانک ملت شعبه کد : 2863

خرم آباد - خیابان امام خمینی - میدان شهداءتلفن تماس : تلفن بانک: 06612217006

شعب بانک ملت شعبه کد : 2861

خرم آباد-خیابان امام خمینی-چهارراه بانکتلفن تماس : تلفن بانک: 06612214070

شعب بانک ملت شعبه کد : 2860

خرم آباد-خیابان امام-دوازده برجیتلفن تماس : تلفن بانک: 06612213474