شعب بانک ملت شعبه کد : 4256

شهرستان لازستان-بخش بنارویه-روستای شرفویه-خیابان شهید امامی-بالاتر از میدان آزادیتلفن تماس : تلفن بانک: 07823322029

شعب بانک ملت شعبه کد : 4243

لارستان - بخش لار - دهستان دهکویه کورده - خیابان اصلیتلفن تماس : تلفن بانک: 07822452929

شعب بانک ملت شعبه کد : 4242

لارستان-بخش اوز- دهستان فیشور-مقابل بهداریتلفن تماس : تلفن بانک: 07824643204

شعب بانک ملت شعبه کد : 4241

لارستان-شهرک لطیفی-جنب حسینیه لطیفیتلفن تماس : تلفن بانک: 07812232425

شعب بانک ملت شعبه کد : 4240

لارستان-شهر اوز-خیابان ملتتلفن تماس : تلفن بانک: 07823627200

شعب بانک ملت شعبه کد : 4239

لارستان-شهرخنج-خیابان رسالت-میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 07824523843

شعب بانک ملت شعبه کد : 4238

لارستان-شهر گراش-خیابان امام خمینی-سه راه درمانگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 07822227802

شعب بانک ملت شعبه کد : 4237

لارستان-خیابان مدرس جنوبیتلفن تماس : تلفن بانک: 07813330405

شعب بانک ملت شعبه کد : 4236

لارستان-شهرجدید-مقابل تربیت بدنیتلفن تماس : تلفن بانک: 07813330406

شعب بانک ملت شعبه کد : 4235

لارستان-شهر قدیم-خیابان مدرس شمالی-پاساژ مدرستلفن تماس : تلفن بانک: 07813335677

شعب بانک ملت شعبه کد : 4233

لارستان-شهر خور-ابتدای جاده «لار- بستک »تلفن تماس : تلفن بانک: 07813337047

شعب بانک ملت شعبه کد : 4232

شهرستان مهر-شهر وراوی-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 07825342245

شعب بانک ملت شعبه کد : 4231

لارستان-هرمود - دهستان صحرای باغ - جنب پاسگاهتلفن تماس : تلفن بانک: 07622482140