شعب بانک ملت شعبه کد : 2084

زنجان-ضلع جنوب شرقی میدان قائمتلفن تماس : تلفن بانک: 02414261877

شعب بانک ملت شعبه کد : 2078

زنجان-انتهای خیابان جمهوری اسلامیتلفن تماس : تلفن بانک: 02414260350

شعب بانک ملت شعبه کد : 2071

زنجان-خیابان امام خمینی-مقابل هتل سپیدتلفن تماس : تلفن بانک: 02413261944

شعب بانک ملت شعبه کد : 2068

زنجان-چهارراه سعدیتلفن تماس : تلفن بانک: 02414253002

شعب بانک ملت شعبه کد : 2066

زنجان- میدان ارگ- ابتدای خ هفده شهریور-پلاک 556تلفن تماس : تلفن بانک: 02415233820

شعب بانک ملت شعبه کد : 2065

زنجان-خیابان بیست متری شهید مدنیتلفن تماس : تلفن بانک: 02415251200

شعب بانک ملت شعبه کد : 2064

زنجان-خیابان خرمشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02413237980

شعب بانک ملت شعبه کد : 2063

زنجان-خیابان بعثت-نرسیده به پارک اندیشهتلفن تماس : تلفن بانک: 02413237983

شعب بانک ملت شعبه کد : 2062

زنجان-خیابان سعدی جنوبی-نبش کوچه مسجدیری پائینتلفن تماس : تلفن بانک: 02413227098

شعب بانک ملت شعبه کد : 2061

زنجان-خیابان امیرکبیر-میدان پائینتلفن تماس : تلفن بانک: 02413230406

شعب بانک ملت شعبه کد : 2060

زنجان-خیابان امام خمینی -نرسیده به میدان استقلالتلفن تماس : تلفن بانک: 02415242900

شعب بانک ملت شعبه کد : 2059

زنجان-خیابان امام خمینی-جنب سینما استقلال-پلاک 50تلفن تماس : تلفن بانک: 02413233501

شعب بانک ملت شعبه کد : 2058

زنجان-راسته بازار بالاتلفن تماس : تلفن بانک: 02413232002

شعب بانک ملت شعبه کد : 2057

زنجان-خیابان امام خمینی-چهارراه انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 02413230058