شعب بانک ملت شعبه کد : 3029

مسجد سلیمان -خیابان آزادی- سه راه مخابرات -جنب پمپ بنزینتلفن تماس : تلفن بانک: 06812221968

شعب بانک ملت شعبه کد : 3028

مسجد سلیمان-میدان انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 06812220554