شعب بانک ملت شعبه کد : 8838

حصارک-بعد از سه راه پستخانه-جنب بیلیارد تکتلفن تماس : تلفن بانک: 02614512928

شعب بانک ملت شعبه کد : 8837

کرج-بلوار ملاصدرا- جنب میدان نبوتتلفن تماس : تلفن بانک: 02612543626

شعب بانک ملت شعبه کد : 8834

کرج - مارلیک- خیابان دکتر حسابی-پائین تر از خیابان آیت اله کاشانیتلفن تماس : تلفن بانک: 02616477006

شعب بانک ملت شعبه کد : 8833

کرج-فاز4مهرشهر-بلوار اصلی-نبش خیابان 405شرقیتلفن تماس : تلفن بانک: 02613519130

شعب بانک ملت شعبه کد : 8832

کرج-مهرشهر-ابتدای بلوار ارمتلفن تماس : تلفن بانک: 02613306222

شعب بانک ملت شعبه کد : 8831

کرج-جاده ملارد-پائین تر از انبار نفت-مقابل مسجد امام رضا-جنب تعمیرگاه مرکزی دووتلفن تماس : تلفن بانک: 02616632465

شعب بانک ملت شعبه کد : 8830

جاده قدیم «کرج-قزوین »-کمال شهر-خیابان دکتربهشتی-مقابل تالار پاسارگادتلفن تماس : تلفن بانک: 02614701153

شعب بانک ملت شعبه کد : 8829

کرج-فردیس-فلکه سومتلفن تماس : تلفن بانک: 02616517177

شعب بانک ملت شعبه کد : 8828

کرج-شهرماهدشت-خیابان امام-مقابل خیابان باسکولتلفن تماس : تلفن بانک: 02617301350

شعب بانک ملت شعبه کد : 8826

ساوجبلاغ-شهرهشتگرد-خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 02624232363

شعب بانک ملت شعبه کد : 8825

کرج-شهرک وحدت-خ اصلی- بعد از میدان شهیدرجائی-نبش خ نفتتلفن تماس : تلفن بانک: 02616644243

شعب بانک ملت شعبه کد : 8823

کرج-ولدآباد بزرگ-خ امیرکبیر-خ22بهمن-نبش بهمن29تلفن تماس : تلفن بانک: 02616300106

شعب بانک ملت شعبه کد : 8822

ساوجبلاغ-شهر طالقان-بلوار آیت ا...طالقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 02624724741

شعب بانک ملت شعبه کد : 8820

اتوبان «تهران-قزوین » -پل کردان-روستای قلعه چندار-بلوار امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 02624324339

شعب بانک ملت شعبه کد : 8819

کرج - بلوار هفت تیر - چهارراه کارخانه قند - جنب شهرداری منطقه دوتلفن تماس : تلفن بانک: 02612245783

شعب بانک ملت شعبه کد : 8818

کرج-شهر اشتهارد-میدان معلمتلفن تماس : تلفن بانک: 02617726214

شعب بانک ملت شعبه کد : 8817

کرج-عظیمیه-بلوار شریعتی-نرسیده به میدان مهرانتلفن تماس : تلفن بانک: 02612521024

شعب بانک ملت شعبه کد : 8815

کرج-مهر ویلا-میدان مادرتلفن تماس : تلفن بانک: 02613530500

شعب بانک ملت شعبه کد : 8814

کرج-خیابان دکتر بهشتی-بین میانجاده و چهل وپنج متری گلشهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02614522939

شعب بانک ملت شعبه کد : 8811

کرج-خیابان طالقانی جنوبی-نرسیده به میدان هفتم تیر-ساختمان سپهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02612705190

شعب بانک ملت شعبه کد : 8810

کرج- چهل و پنج متری گلشهر-نبش چهارراه گلزارتلفن تماس : تلفن بانک: 02613553644

شعب بانک ملت شعبه کد : 8809

کرج-محمد شهر-بلوار امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 02616203101

شعب بانک ملت شعبه کد : 8808

کرج-باغستان-نبش گلستان دوازدهمتلفن تماس : تلفن بانک: 02614310574

شعب بانک ملت شعبه کد : 8807

کرج-خیابان دکتر بهشتی-نرسیده به سه راه رجائی شهرتلفن تماس : تلفن بانک: 02614404242

شعب بانک ملت شعبه کد : 8806

کرج-خیابان دکتر بهشتی-بعد از اداره مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 02612204900

شعب بانک ملت شعبه کد : 8805

کرج-میدان کرج-خیابان دکتربهشتی-مقابل خیابان دکترهمایونتلفن تماس : تلفن بانک: 02612247505

شعب بانک ملت شعبه کد : 8804

کرج-رجائی شهر-نرسیده به فلکه اول-جنب پارک شهید بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 02614476075

شعب بانک ملت شعبه کد : 8803

کرج-رجائی شهر-خیابان آزادی-نبش خیابان دوازدهم غربیتلفن تماس : تلفن بانک: 02614401130

شعب بانک ملت شعبه کد : 8802

کرج-میدان شهداء-مقابل شهرداریتلفن تماس : تلفن بانک: 02612233722

شعب بانک ملت شعبه کد : 8801

کرج -میدان آزادگان -ابتدای خیابان استاد مطهریتلفن تماس : تلفن بانک: 02614429009