شعب بانک ملت شعبه کد : 1266

مشگین شهر-خیابان امام-بالاتر از چهارراه امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 04525223353