شعب بانک ملت شعبه کد : 1320

اردبیل-خیابان شهید رجائیتلفن تماس : تلفن بانک: 04513364750

شعب بانک ملت شعبه کد : 1311

اردبیل-شهرسرعین-چهارراه امام-خیابان ولیعصرتلفن تماس : تلفن بانک: 04522222194

شعب بانک ملت شعبه کد : 1308

اردبیل-خیابان کارگر-بین میدان مبارزان ومیدان وحدت-جنب سیلوتلفن تماس : تلفن بانک: 04513337217

شعب بانک ملت شعبه کد : 1305

اردبیل-میدان بعثتتلفن تماس : تلفن بانک: 04516626537

شعب بانک ملت شعبه کد : 1304

اردبیل-خیابان شهداء-ابتدای محله معجزتلفن تماس : تلفن بانک: 04514447663

شعب بانک ملت شعبه کد : 1303

اردبیل-خیابان سیمتری آیت ا...طالقانی-نبش کوچه اوچدکانتلفن تماس : تلفن بانک: 04512244751

شعب بانک ملت شعبه کد : 1302

اردبیل-میدان مبارزانتلفن تماس : تلفن بانک: 04513360840

شعب بانک ملت شعبه کد : 1301

اردبیل-خیابان سیمتری آیت ا... طالقانی-جنب مصلیتلفن تماس : تلفن بانک: 04512238938

شعب بانک ملت شعبه کد : 1300

اردبیل-بلوار آزادی-مقابل ساختمان جهادکشاورزیتلفن تماس : تلفن بانک: 04518811741

شعب بانک ملت شعبه کد : 1299

اردبیل -میدان شریعتیتلفن تماس : تلفن بانک: 04512238220

شعب بانک ملت شعبه کد : 1298

اردبیل-خیابان امام-جنب بازار زرگرانتلفن تماس : تلفن بانک: 04513359879

شعب بانک ملت شعبه کد : 1297

اردبیل-خیابان کاشانی-نبش سرای امام جمعهتلفن تماس : تلفن بانک: 04513363401

شعب بانک ملت شعبه کد : 1296

اردبیل--خیابان امام -بین سرچشمه وبازارتلفن تماس : تلفن بانک: 04512232679

شعب بانک ملت شعبه کد : 1295

اردبیل-خیابان امام خمینی-نرسیده به میدان بسیجتلفن تماس : تلفن بانک: 04517719368