شعب بانک ملت شعبه کد : 1670

تبریز-بالاتر از پل منصور-ایستگاه دمشقیه-ساختمان گچ آذربایجانتلفن تماس : تلفن بانک: 04113366849

شعب بانک ملت شعبه کد : 1416

تبریز-میدان بزرگ ائل گلیتلفن تماس : تلفن بانک: 04113813366

شعب بانک ملت شعبه کد : 1415

تبریز-دروازه تهران-بالاترا ز میدان بسیج-نرسیده به نمایشگاه بین المللیتلفن تماس : تلفن بانک: 04116377002

شعب بانک ملت شعبه کد : 1414

تبریز - سه راه صائبتلفن تماس : تلفن بانک: 04114784888

شعب بانک ملت شعبه کد : 1413

تبریز - جاده ائل گلی - فلکه خیامتلفن تماس : تلفن بانک: 04113818017

شعب بانک ملت شعبه کد : 1412

تبریز-خیابان ولیعصر-نرسیده به چهارراه شریعتیتلفن تماس : تلفن بانک: 04113328781

شعب بانک ملت شعبه کد : 1411

تبریز-خیابان قطران-چهارراه گازرانتلفن تماس : تلفن بانک: 04114795844

شعب بانک ملت شعبه کد : 1410

تبریز-روستای کجاآباد-جنب پالایشگاه و پتروشیمی تبریزتلفن تماس : تلفن بانک: 04124311810

شعب بانک ملت شعبه کد : 1395

تبریز-چهارراه عباسی-ابتدای خیابان شهیدرجائیتلفن تماس : تلفن بانک: 04116574028

شعب بانک ملت شعبه کد : 1394

تبریز-آخماقیه-ابتدای خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04114244659

شعب بانک ملت شعبه کد : 1391

تبریز-خسروشهر-فلکه اصلیتلفن تماس : تلفن بانک: 04122664560

شعب بانک ملت شعبه کد : 1390

تبریز-شهرسردرود-خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 04114202114

شعب بانک ملت شعبه کد : 1388

تبریز-شهرباسمنج-خیابان امام خمینی-بالاتر از بیمارستان شهید اضیتلفن تماس : تلفن بانک: 04122324200

شعب بانک ملت شعبه کد : 1385

تبریز-خیابان 7تیر-ورودی بیمارستان شمستلفن تماس : تلفن بانک: 04116587311

شعب بانک ملت شعبه کد : 1384

تبریز-خیابان راه آهن-نبش کوی گلستانتلفن تماس : تلفن بانک: 04114410991

شعب بانک ملت شعبه کد : 1382

تبریز-چهارراه ابوریحانتلفن تماس : تلفن بانک: 04114783242

شعب بانک ملت شعبه کد : 1381

تبریز-خیابان جمهوری اسلامیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115234098

شعب بانک ملت شعبه کد : 1380

تبریز-بلوارستارخان-جنب پمپ بنزینتلفن تماس : تلفن بانک: 04112663997

شعب بانک ملت شعبه کد : 1379

تبریز-شهرک نور-فلکه باکریتلفن تماس : تلفن بانک: 04114472206

شعب بانک ملت شعبه کد : 1378

تبریز-ابتدای خیابان خیام-نرسیده به سرچشمه اهرابتلفن تماس : تلفن بانک: 04115514710

شعب بانک ملت شعبه کد : 1377

تبریز - کوی ولیعصر - فلکه بارنجتلفن تماس : تلفن بانک: 04113311296

شعب بانک ملت شعبه کد : 1376

تبریز- خیابان هفده شهریور-نبش خیابان طالقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115539697

شعب بانک ملت شعبه کد : 1374

جاده « تبریز-آذرشهر » -نرسیده به پالایشگاه-میدان بارتلفن تماس : تلفن بانک: 04114245365

شعب بانک ملت شعبه کد : 1373

تبریز-دیزل آباد اول-جنب گاراژ خوزستانتلفن تماس : تلفن بانک: 04114450997

شعب بانک ملت شعبه کد : 1372

تبریز-چهارراه طالقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115419933

شعب بانک ملت شعبه کد : 1371

تبریز-خیابان امام-مقابل کوچه بالا حمامتلفن تماس : تلفن بانک: 04113357860

شعب بانک ملت شعبه کد : 1370

تبریز-خیابان امام خمینی-بین فلکه باغ گلستان و چهارراه شریعتی - مقابل تعاونی فرهنگیانتلفن تماس : تلفن بانک: 04115561041

شعب بانک ملت شعبه کد : 1369

تبریز-خیابان ششگلان-جنب داروخانه میهنتلفن تماس : تلفن بانک: 04115255001

شعب بانک ملت شعبه کد : 1368

تبریز-خیابان شهید مطهری-مقابل خانه مشروطهتلفن تماس : تلفن بانک: 04115239162

شعب بانک ملت شعبه کد : 1366

تبریز - خیابان خاقانی - مقابل آتش نشانیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115232059

شعب بانک ملت شعبه کد : 1365

تبریز-میدان قونقا - مقابل باغ گلستانتلفن تماس : تلفن بانک: 04115537549

شعب بانک ملت شعبه کد : 1364

تبریز-دروازه تهران-جنب پمپ بنزینتلفن تماس : تلفن بانک: 04113313925

شعب بانک ملت شعبه کد : 1363

تبریز - خیابان امام - چهارراه شریعتی - مقابل ارکتلفن تماس : تلفن بانک: 04115549525

شعب بانک ملت شعبه کد : 1358

تبریز-میدان جهاد(نصف راه)تلفن تماس : تلفن بانک: 04114438091

شعب بانک ملت شعبه کد : 1357

تبریز-خیابان فردوسیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115531175

شعب بانک ملت شعبه کد : 1361

تبریز - میدان شهداء - مقابل استانداریتلفن تماس : تلفن بانک: 04115237085

شعب بانک ملت شعبه کد : 1359

تبریز-خیابان شریعتی شمالی-جنب پاساژ 110تلفن تماس : تلفن بانک: 04115542311

شعب بانک ملت شعبه کد : 1356

تبریز-خیابان طالقانی جنوبی-بالاترازچهارراه بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115419393

شعب بانک ملت شعبه کد : 1355

تبریز-مقابل زیرگذر فروشگاه زنجیره ای رفاه-چهارراه لالهتلفن تماس : تلفن بانک: 04114765020

شعب بانک ملت شعبه کد : 1354

تبریز-خیابان قدستلفن تماس : تلفن بانک: 04114420374

شعب بانک ملت شعبه کد : 1353

تبریز-خیابان امام خمینی-چهارراه شهید بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115563861

شعب بانک ملت شعبه کد : 1352

تبریز-بازارصادقیهتلفن تماس : تلفن بانک: 04115258812

شعب بانک ملت شعبه کد : 1351

تبریز-خیابان شهید مدنی(دارائی سابق)تلفن تماس : تلفن بانک: 04115236290

شعب بانک ملت شعبه کد : 1350

تبریز-خیابان امام خمینی-مقابل مسجد کبودتلفن تماس : تلفن بانک: 04115541827

شعب بانک ملت شعبه کد : 1349

تبریز-خیابان جمهوری اسلامی-جنب کوچه صفیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115239878

شعب بانک ملت شعبه کد : 1348

تبریز-کوی ولیعصر-خیابان شهریارتلفن تماس : تلفن بانک: 04113325214

شعب بانک ملت شعبه کد : 1347

تبریز-خیابان امام خمینی-نبش خیابان تربیتتلفن تماس : تلفن بانک: 04115558795

شعب بانک ملت شعبه کد : 1344

تبریز-خیابان منجم-چهارراه بهار-جنب بانک صادراتتلفن تماس : تلفن بانک: 04112841278

شعب بانک ملت شعبه کد : 1346

تبریز-چهارراه شمس تبریزیتلفن تماس : تلفن بانک: 04115234075

شعب بانک ملت شعبه کد : 1345

تبریز-خیابان بیست ودو بهمن-جنب ایستگاه اسکالاتتلفن تماس : تلفن بانک: 04115511841

شعب بانک ملت شعبه کد : 1343

تبریز-خیابان شریعتی-نرسیده به دبیرستان توحیدتلفن تماس : تلفن بانک: 04115562366

شعب بانک ملت شعبه کد : 1342

تبریز-خیابان جمهوری اسلامی-ابتدای بازارتلفن تماس : تلفن بانک: 04115537165

شعب بانک ملت شعبه کد : 1341

تبریز-راسته بازارتلفن تماس : تلفن بانک: 04115239163

شعب بانک ملت شعبه کد : 1340

تبریز - شهرک باغمیشه - بالاتر از میدان فهمیده - ابتدای کوی الهیهتلفن تماس : تلفن بانک: 04116687061